STARTER

 Grāmatvedības pirmdokumentu apstrāde atbilstoši LR likumiem un normatīvajiem aktiem un grāmatvedības reģistru sastādīšana

 

 Nozarei atbilstošu atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID

 

 Darba algu aprēķins

 

 Realizācijas rēķinu ģenerēšana un izsūtīšana atbilstoši datiem

 

 Maksājumu sagatavošana bankā

 

✘ Norēķini ar avansa norēķinu personām

 

✘ Darbinieku pašapkalpošanās portāls

 

✘ Personāla aprite, t.sk.līgumu sagatavošana

 

✘ Debitoru kontrole

 

✘ Klientu pašapkalpošanās portāls

 

✘ Budžets - sagatavošana un kontrole, naudas plūsmas un finanšu rezultātu kontrole, operatīvie dati

 

✘ Komunikācija ar 3.personām par norēķiniem

BASIC

 Grāmatvedības pirmdokumentu apstrāde atbilstoši LR likumiem un normatīvajiem aktiem un grāmatvedības reģistru sastādīšana

 

 Nozarei atbilstošu atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID

 

 Darba algu aprēķins

 

 Realizācijas rēķinu ģenerēšana un izsūtīšana atbilstoši datiem

 

 Maksājumu sagatavošana bankā

 

 Norēķini ar avansa norēķinu personām

 

 Darbinieku pašapkalpošanās portāls

 

 Personāla aprite, t.sk.līgumu sagatavošana

 

✘ Debitoru kontrole

 

✘ Klientu pašapkalpošanās portāls

 

✘ Budžets - sagatavošana un kontrole, naudas plūsmas un finanšu rezultātu kontrole, operatīvie dati

 

✘ Komunikācija ar 3.personām par norēķiniem

FULL

 Grāmatvedības pirmdokumentu apstrāde atbilstoši LR likumiem un normatīvajiem aktiem un grāmatvedības reģistru sastādīšana

 

 Nozarei atbilstošu atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID

 

 Darba algu aprēķins

 

 Realizācijas rēķinu ģenerēšana un izsūtīšana atbilstoši datiem

 

 Maksājumu sagatavošana bankā

 

 Norēķini ar avansa norēķinu personām

 

 Darbinieku pašapkalpošanās portāls

 

 Personāla aprite, t.sk.līgumu sagatavošana

 

 Debitoru kontrole

 

 Klientu pašapkalpošanās portāls

 

 Budžets - sagatavošana un kontrole, naudas plūsmas un finanšu rezultātu kontrole, operatīvie dati

 

 Komunikācija ar 3.personām par norēķiniem