Līdzfinansējuma rīkam ir informatīvs raksturs, kas sniedz tikai virspusēju ieskatu par vecāku maksājuma apjomu. Rīka atspoguļotā informācija balstās uz šībrīža normatīvo regulējumu. Valsts un pašvaldību līdzfinansējuma saņemšana ir pakļauta dažādām prasībām, kā arī noteikumiem, kas var būt specifiski katrā pašvaldībā. Reģistrējot deklarēto adresi pārliecinies konkrētās pašvaldības normatīvo aktu prasībām. Pārliecinies arī par citām prasībām, ko uzrauga par attiecīgajām jomām atbildīgie dienesti un iestādes.

Vecāku līdzfinansējuma rīku ir izstrādājis 

SIA DigiCloud

Atsauksmēm un ierosinājumiem: patnis@vertibas.lv